Naslovna Top vijesti Dom naroda imenovao nove sudije Ustavnog suda Federacije BiH

Dom naroda imenovao nove sudije Ustavnog suda Federacije BiH

Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o imenovanju sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te je tako prekinuta blokada funkcionisanja ovog tijela.

Za su bila 33 delegata, dok je šest suzdržanih i šest protiv.

Na pozicije sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Ajša Softić iz reda bošnjačkog naroda, Mirko Miličević iz reda hrvatskog naroda i Branimir Orašanin iz reda srpskog naroda.

Navedeni su predloženi nakon što su predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH, Marinko Čavara, Melika Mahmutbegović i Milan Dunović postigli konsenzus oko imenovanja.

“Radi se o osobama koje su po ocjeni VSTV-a dobili najviše ocjene, osobe koje su do sada prošle više puta ocjenjivanje od strane VSTV-a, osobe koje su navikle i mogu se nositi sa pritiscima da na njihove odluke ne utiče ništa osim njihovog pravnog znanja”, rekao je Čavara o kandidatima i poručio da je danas najvažnije da se štiti ustavni poredak.

Delegati opozicije su kritkovali način predlaganja kandidata, to što nisu predloženi najbolji sa liste VSTV-a, porodične veze sa političarima te što nije predložen kandidat iz reda Ostalih kako bi Ustavni sud FBiH bio u potpunosti popunjen.

Delegat Aner Žuljević je kazao kako je pravosudna reforma potpuno propala, a da su to shvatili i ključni međunarodni akteri koji su u taj projekat ulagali.

“Ono što je zaključak kompletne ove priče da je sve obesmišljeno. Pogotovo institucija konkursa. Pričati da su najbolji kandidati, a jedan je sa liste najboljih ocijenjenih, je netačno, a drugi su vrlo dobri”, rekao je Žuljević.

Ovime je okončana blokada imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH koju je dugo vremena provodio predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Čavara je zbog blokada završio i na američkoj crnoj listi.

Imenovanjem ovo troje sudija Ustavnog suda FBiH omogućiti će se funkcionisanja Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa koje je bilo blokirano jer nije bio imenovan dovoljan broj sudija u Ustavnom sudu FBiH.