Naslovna Top vijesti Kakve su sankcije za političare u KS koji se ogluše o Zakon...

Kakve su sankcije za političare u KS koji se ogluše o Zakon o sukobu interesa

Darja Softić Kadenić, ministrica pravde i uprave u Vladi Kantona Sarajevo za N1 je govorila o značaju Zakona o sukobu interesa koji je stupio na snagu od 1. januara te su u skladu s tim pokrenuti postupci protiv 13 političara za koje se sumnja da su u sukobu interesa i da krše zakonske odredbe. Decidno je navela i kakve su to sankcije predviđene za sve one političare koji se ogluše o Zakon o sukobu interesa navodeći da one uključuju i one finansijske prirode.
Softić-Kadenić je pojasnila da na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ovakav zakon nije postojao te da se iz tog razloga krenulo s njegovom izradom na nivou Kantona Sarajevo te dodaje da je na taj način postavljen pravni i institucionalni okvir.

“To omogućava da se identifikuje i donese odgovarajuća sankcija za nosioce javnih funkcija ukoliko su naravno u nekakvom sukobu interesa. Zakon o prevenciji i sukobu korupcije se on tačno zove i ovo je samo jedan dio koji je posvećen ovom segmentu sukoba interesa što je ovih dana glavna tema i to svakako razumijem jer je ovaj problem na neki način godinama tolerisan i guran pod tepih. Zapravo imali smo određene insinuacije da je neko u sukobu intresa, ali nismo imali postupke koji su se provodili u vezi s tim, odnosno, na nivou Federacije BiH u proteklih devet godina nismo imali nijedan zvanično utvrđeni sukob interesa”, pojasnila je naša sagovornica.

Navela je da je na neki način provođenje ovog zakona povjereno Uredu za borbu protiv korupcije u KS ističući da on u tom slučaju ne provodi nikakve krivične postupke.

“Za to su nadležni tužilaštva i sudovi. Ured za borbu protiv korupcije u ovom slučaju provodi svojevrsni upravni postupak u kojem utvrđuje eventualno postojanje ili nepostojanje sukoba interesa. A sukob interesa sam po sebi nije ni korupcija ni kriminal već je to jedna situacija u kojoj se načelno svako može naći čak i svjesno i nesvjesno. Ali je situacija koja dovodi do toga da nekakav vaš privatni interes može utjecati na neki način na nepristrasno obavljanje funkcija i ukoliko ostane skrivan to je svojevrsno predvorje funkcije do koje često dovodi”, dodala je.
Softić-Kadenić je istakla da zakoni koji uređuju ovu problematiku postoje i na državnom i federalnom nivou.

“Na državnom nivou je donesen 2002. godine i tada ga je nametnuo tadašnji visoki predsatvnik što je samo po sebi odmah indikativno, ali se odnosi samo na one osobe koje obavljaju javne funkcije na državnom nivou i taj zakon nije adekvatan jer mi ne bismo imali sve ove godine pritisak međunarodne zajednice da se taj segment uredi. Kada je riječ o federalnom zakonu i on postoji, ali je od 2013. godine postao potpuno nefunkcionalan, postao je mrtvo slovo na papiru iako formalno-pravno nije stavljen van snage. Međtim, prestala je psotojati Komisija, odnosno, institucija ili organ koja bi provodila taj zakon i postupala po njemu i onda izricala određene sankcije. Osim toga taj zakon svakako nije adekvatno rješenje u smislu međunarodnih poruka. I smatram da dok nemamo ništa na višem nivou vlasti da je bolje da imamo ovakav zakon na nivou akntona i nije sporno da upravo kanton donosi jedan ovakav zakon”, naglasila je kantonalna ministrica.
S obzirom na to da je Ured za borbu protiv korupcije u KS pokreno postupak protiv 13 političara, a zbog postojanja sumnje na sukob interesa, interesovalo nas je kakve su sankcije ukoliko se ogluše o zakon?

“Zakon predviđa određeni niz koraka koji predviđa da određeni nosilac javne funkcije koji je i sam svjestan da se početkom primjene zakona našao u sukobu interesa može dobrovoljno odstupiti sa neke od funkcija ili da sačeka da Ured utvrdi da li postoji sukob interesa i samim time izrekne neku od sankcija. Sankcija može biti poziv na podnošenje ostavke u odgovarajućem roku, a ako se to ne desi onda Ured može odluku kojom je utvrđeno postojanje sukoba interesa dostaviti javnom organu, instituciji ili preduzeću u kojem nosilac funkcije obavlja i tu nekakvu nespojivu funkciju sa Prijedlogom za razrješenje te određene osobe. Također, Ured može izricati i novčane prekršajne sankcije i kazne su za fizička lica između 2.000 KM i 10.000 KM”, rekla je Softić-Kadenić.
Podsjetili smo sagovornicu da je pokrenut postupak i protiv Marijele Margeta Hašimbegović koja je vratila mandat vijećnika prije nego je preuzela skupštinski mandat. Interesovalo nas je da li je to dobar početak provođena ovog zakona?

“U javnosti su se pojavila određena imena osoba koje vrše javne funkcije, a u cilju utvrđivanja da li su u potencijalnom sukobu interesa. Pretpostavljam da se u tom slučaju radi o prijavi jer Ured može pokrenuti postupak na osnovu vlastitih saznanja, ali i prema prijavama trećih lica koja tvrde da je određena osoba u sukobu interesa. Sasvim sam sigurna bilo ko da je u pitanju da ako je ta određena osoba podnijela ostavku na neku od nespojivih funkcija taj postupak će biti bespredmetan i Ured neće donijeti odluku kojom je sukob interesa utvrđen. U tom smislu mislim da se ne trebaju plašiti provjere da li su u sukobu interesa i smatram da je sasvim dobro da smo sada svi pod određenom lupom i provjerom da se podiže svijest i građana i nosioca javnih funkcija. Ovdje nije riječ o nikakvoj inkviziciji i uopće ne znači da će se kod svakog utvrditi postojanje sukoba interesa ako je pokrenut postupak prema njima”, kazala je Softić-Kadenić.
Dalje je navela da u kontekstu sukoba interesa građani mogu prijaviti ukoliko imaju saznanja da neko od nosilaca javnih funkcija obavlja još jednu nespojivu funkciju.

“Ili neku drugu aktivnost koja upućuje na to da je u sukobu interesa. To se odnosi i na posjedovanje nekakvog kontrolnog paketa, odnosno, obnašanje funkcija koja posluju sa državnim institucijama i sklapaju ugovore s njima ili udruženjima koja se finansiraju iz budžeta. Građani mogu prijaviti mimo sukoba interesa po ovom zakonu bilo koju koruptivnu radnju. Zakon predviđa i zaštitu prijavitelja korupcije i mogu prijaviti ih interno u organu u kojem je uočena korupcija, a mogu i prema Uredu za borbu korupcije, jedno ne isključuje drugo. Također tu su i online prijave koje mogu biti anonimne. Dakle, pokušali smo stvoriti jedan okvir kako bismo suzbili korupciju i građanima poručili da su zaštićeni ako je prijave”, zaključila je Softić-Kadenić.