Naslovna BiH Neispravne vode odmah povučene sa tržišta, nema razloga za strah

Neispravne vode odmah povučene sa tržišta, nema razloga za strah

Nakon što je juče Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine predstavio Izvještaj o Monitoringu prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda na području Federacije BiH, kontrolisanih u razdoblju od oktobra 2021. do septembra 2022. godine, BUKA je potražila informaciju više.
Ko su proizvođači voda u kojima pronađene vrijednosti nisu odgovarale sadržaju sa deklaracije, voda u kojima je pronađena bakterija, te šta je sa vodom u kojoj su izolovane fekalne streptokoke.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH kažu da ne mogu govoriti o proizvođačima, ali Slađana Šarac, šefica službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za BUKU kaže da nema razloga za brigu. Sva neispravna voda je povučena sa tržišta.

„Čim nađemo nešto za šta se utvrdi da može ugroziti zdravlje stanovništva isti trenutak se ta serija povlači i preduzimaju se korektivne mjere. Tih voda nema na tržištu. Sada je sve u redu“, kaže Šarac.

Objašnjava da voda prolazi više kontrola, a prva je interna kontrola proizvođača.

„Nema razloga za bojaznost, važno je da su vode pod nadzorom Zavoda za javno zdravstvo, da se vode kontroliraju, da uprava za inspekcijske poslove šalje svoje inspektore direktno u pogone, da oni provjeravaju da li ti proizvodni pogoni imaju procedure šta sa vodom sa izvora, kako se ona pušta, kroz koji proces, koju tehnološku obradu imaju, da li su pod nadzorom i PET ili staklene boce, da li je osoblje pod nadzorom, da li imaju sanitarne knjižice, provjerava se bris grla, nosa zaposlenih… to je čitav splet mjera koje se poduzimaju da bi voda svaki dan bila zdravstveno ispravna“, pojašnjava sagovornica BUKE.

Napominje da Zavod nije u obavezi da kontroliše svaku seriju, ali zato inspektori mogu bez najave provjeravati sve procedure punjenja vode te njenu ispravnost.

„Ne kontroliramo mi njima svake sedmice uzorak. Možemo kontrolirati mjesečno do 10 uzoraka prema kapacitetima plasiranja na tržište. Mi imamo dinamiku kojom pratimo zdravstvenu ispravnost te vode međutim oni imaju interne laboratorije, nadzorna tijela koja kotnroliraju da li oni u svojoj punionici od samog izvora imaju kvalitetnu vodu“, kaže Šarac.

Voda koja ne ispunjava uslvoe za stavljanje u promet je odmah povučena, ali bez obzira na to uočeni hemijski parametri ne bi ugrozili zdravlje stanovništva jer su bili ispod propisanog nivoa.

„To znači nije bilo dovoljno Natrija, Kalija, koji inače trebate redovno unositi pogotovo starije osobe koje gube Natrij i Kalij pa mogu preko mineralne unijeti, ne moraju kupovati skupe dodatke prehrani. Ako je manje tih aniona i kationa u vodi u odnosu na deklariranu vrijednost, usklađuje se proces prema zahtjevima standarda. Dakle neće biti štete po zdravlje čovjeka, već će samo unijeti manje od onoga što je zahtjev pravilnika. Tako da ako popijete tu mineralnu ili prirodnu izvorsku vodu koja takođe otapa i dobija određene sadržaje aniona i kationa neće se desiti ništa negativno po organizam čovjeka.”

Spornih voda sada nema na tržištu, a osim vode u kojoj je pronađena hemijska vrijednost manja od deklarisane povučena je i voda u kojoj su izolovane fekalne streptokoke.

„Ta je voda odmah povučena, inspekcija je reagirala i voda je odmah povučena. Evo vidite sada kiša pada, ne može niko znati u ovom trenutku da li u javnoj vodoopskrbi ima ili nema fekalnih streptokoka. Ne bude analiza završena isti trenutak. Analiza traje 24h pa se dobiju prvi rezultati, pa 48h. Nije to samo kod nas. U svim zemljama svijeta. Zato se dodaje određena doza dezinfekcionog sredstva da bi u slučaju da dođe to prodora, da se postigne efekt da tih fekalnih materija nema. Razlika kod javne vodoopskrbe je što možete dodavati dezinfekciona sredstva, dok se kod prirodne vode ne može ništa dodavati. Vode koje pominjete su povučene isti trenutak, vraćene su proizvođaču i to je uz nadzor sanitarne inspekcije uništeno“, ističe Šarac.

Niko u čitavom svijetu, dodaje Šarac, ne može garantovati da ako sad popijete čašu vode da je 100% ispravna.

„Mi stojimo iza serije, iza uzoraka koji smo mi kontrolirati. Ne možete svaku seriju kontrolirati.“

Od 70 uzoraka različitih proizvođača 22 uzorka nisu na Popisu priznatih prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u Bosni i Hercegovini, što ukazuje da nisu prošli postupak priznavanja od strane Agencije za sigurnost hrane BiH u skladu sa zahtjevima čl. 7. – 12. Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, odnosno nemaju Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda.

„To je opasno. One vode koje nisu registrirane, mi ne znamo kakvog su sastava. Uvoze se, a ne znamo što je u njima. Ako voda nije registrirana ona se ne smije plasirati na tržište“, zaključuje Šarac.