Naslovna Top vijesti NEZADOVOLJNI RADNICI IZLAZE NA PROTESTE ISPRED FORTINE VLADE

NEZADOVOLJNI RADNICI IZLAZE NA PROTESTE ISPRED FORTINE VLADE

Koordinacija sindikata, koji zastupaju više od 25.000 radnika koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo, jučer je donijela Odluku da se organizuje i realizira protestni skup.

Na tom skupu će radnici iz osnovnih i srednjih škola, predškolskih, visokoškolskih i ustanova kulture, nauke i socijalne zaštite, MUP-a i organizacionih jedinica Uprave policije, zavoda i organa državne službe, javnih komunalnih preduzeća i javnih ustanova zdravstva iskazati opće nezadovoljstvo zbog odnosa Vlade Kantona Sarajevo po pitanjima poštivanja Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera, povećanja plata radnicima u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima u 2022. godini.
Protesti će biti održani u srijedu, 14.12.2022. godine u terminu od 10 do 11 sati u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1, u parku ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.
Protesti su, u skladu sa zakonom, najavljeni nadležnom policijskom organu (Policijska stanica Centar).

O ostalim informacijama javnost i članstvo sindikata će biti upoznato na press konferenciji koja će se održati u petak, 09.12.2022. godine u 10 sati u Domu sindikata u Sarajevu, saopćio je Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Koordinaciju sindikata čini osam sindikata: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikat Univerziteta u Sarajevu, Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije Kantona Sarajevo, Sindikat srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo.