Naslovna BiH Osnovana Prva proleterska brigada – 21.12.1941.

Osnovana Prva proleterska brigada – 21.12.1941.

21.12. 1941 – U mjestu Rudo u Bosni i Hercegovini osnovana Prva proleterska brigada kao prva “redovna” jedinica partizanske vojske. Do 1948. se taj dan slavio kao Dan Armije.

Josip Broz Tito je od 1.199 boraca od Prvog i Drugog crnogorskog bataljona, dva Kragujevačka, Šumadijskog i Beogradsko – posavskog bataljona, formirao Prvu proletersku brigadu.

Prvi zapovjednik brigade bio je Koča Popović, a politički komesar Filip Kljajić Fića.

Prva proleterska udarna brigada je u 1.240 ratnih dana imala 530 većih i manjih borbi, tj. gotovo svaki drugi dan je provela u borbi. Ostali dani su uglavnom provedeni u iscrpljujućim marševima.

Prva proleterska brigada je na svom ratnom putu prešla više od 20.000 kilometara. U njenim borbama borilo se više od 22.000 ljudi iz cijele Jugoslavije. Imala je više od 7.500 poginulih, ranjenih i nestalih boraca, a izbacila je iz stroja više tisuća neprijateljskih vojnika. Dala je više od 3.000 rukovoditelja i 83 narodna heroja.

Sastav Prve proleterske brigade
Prvi (crnogorski) bataljon
Drugi (crnogorski) bataljon
Treći (kragujevački) bataljon
Četvrti (kraljevački) bataljon
Peti (šumadijski) bataljon
Šesti (beogradski) bataljon