Naslovna Visoko PARK KOD MSŠ „HAZIM ŠABANOVIĆ“ USKORO POSTAJE SPOMEN OBILJEŽJE SA NAZIVOM „PARK...

PARK KOD MSŠ „HAZIM ŠABANOVIĆ“ USKORO POSTAJE SPOMEN OBILJEŽJE SA NAZIVOM „PARK ZLATNIH LJILJANA“

Na 23. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko usvojena je 9. tačka dnevog reda koja se odnosi na odluku da se parku ispred MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko da naziv „Park Zlatnih ljiljana“. Prethodno je Komisiji za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, inicijativa upućena od vijećnika Kemala Kardaša.

„Inicijativa je potekla prije nekoliko mjeseci, inače ideja da se jedno područje u urbanom dijelu grada nazove „Zlatnim ljiljanima“ kao simbolom hiljadugodišnjeg postojanja BiH, kao simbolom pod kojim su mnoge patriote naše zemlje u najtežem periodu, periodu odbrane od agresije na BiH davali svoje zdravlje i živote, jako je bitna. Bitno je da se jedan prostor u gradu nazove „Zlatnim ljiljanima“. U razgovoru sa svojim bivšim saborcima, komadantima, te predstavnicima boračkih udruženja usaglasili smo se da bi navedeni prostor bio sasvim prikladan za ovaj naziv“- otkriva nam Kemal Kardaš, inicijator ideje i vijećnik Gradskog vijeća.

Prije usvajanja Odluke, Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina iz okvira svoje nadležnosti ocijenila je da nema smetnji za realizaciju inicijative.

„Nakon donošenja Odluke o nazivu i proglašenju „Park Zlatnih ljiljana“ namjera je da se pristupi pronalaženju Idejnog rješenja za uređenje parka sa planom izrade spomenika za sve dobitnike ratnih priznanja sa područja našeg grada. Naravno, tako uređen park bi bio pod zaštitom grada kao historijski zaštičeno područje koje bi se koristilo za održavanje raznih kulturno-historijskih manifestacija, sa tematikom herojske borbe patriota u periodu odbrane naše domovine od napada agresora, a sve u cilju da se baštini kultura sjećanja na herojski period naše države. Drago mi je da je ideja naišla na podršku svih nadležnih, vidim da je isto tako podržana i od građana i evo već na nekoj narednoj sjednici Gradskog vijeća očekujemo usvajanje, pa potom i provođenje ideje u djelo“- dodaje Kemal Kardaš.

Ovo će biti još jedan pohvalan primjer odavanja priznanja našim istaknutim borcima i herojima za neizmjerni doprinos u odbrambeno-oslobodilačkoj borbi domovine. Način da izrazimo zahvalnost njihovim najmilijima i pokušaj da se njihova imena otrgnu od zaborava, a posebno njihova djela, koja su zaslužna za naš opstanak i mir koji danas imamo.
visoko-rtv.ba