Naslovna Top vijesti Patković i Šehović se izjasnili da nisu krivi za kupovinu automobila novcem...

Patković i Šehović se izjasnili da nisu krivi za kupovinu automobila novcem boraca

Šerif Patković, bivši predsjednik Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, i Seno Šehović, bivši direktor Fondacije, izjasnili su se pred Općinskim sudom u Sarajevu da nisu krivi za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja koja im se stavlja na teret.

Prije samog izjašnjenja o krivinji, optuženi Patković je zatražio isključenje javnosti iz ovog postupka, objašnjavajući kako mu je ranije nanesena šteta izvještavanjem pojedinih medija.

“Samim podizanjem optužnice i potvrđivanjem pred Sudom meni je načinjena lična šteta, iznošenjem kvalifikacija u medijima koje nisu tačne. To se radilo u trenutku kada su se formirale liste, ja sam javna ličnost, formirale su se liste za državne izbore i ja sam zbog takvog odnosa, onog što sam bio izložen u ovom predmetu, sâm povukao svoju kandidaturu za prethodne izbore za državni parlament BiH, odnosno zamrznuo svoj javni dio”, kazao je Patković navodeći ratne zasluge i svoj invaliditet kao dodatni razlog za isključenje javnosti.

Tužilac Feđa Fejzagić rekao je kako smatra da su izneseni razlozi prvooptuženog za suđenje bez prisustva javnosti na ovom ročištu evidentno neosnovani.

Po saslušanju ovih obrazloženja, sutkinja Amra Hodžić-Zećo je odbila zahtjev optuženog, nakon čega su se optuženi Patković i Šehović izjasnili da nisu krivi za djela koja im se stavljaju na teret.
Kako je ranije navedeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, Seno Šehović se tereti da je od boračkog novca nezakonito kupio, a Šerif Patković da je koristio automobil u vrijednosti od 84.778,59 konvertibilnih maraka (KM).

Prema optužnici, oni se terete da su od juna 2016. do oktobra 2018. godine, bez saglasnosti Vlade Federacije BiH kao osnivača Fondacije, te bez znanja i neophodne odluke Upravnog odbora, kupili automobil Volkswagen Tiguan i to novcem s računa Fondacije, koji je namijenjen za pomoć boračkoj populaciji u Federaciji.

Šehović je s firmom “Porsche Leasing” Sarajevo zaključio Ugovor o finansijskom lizingu o kupovini automobila koji je plaćen s bankovnih računa Fondacije u iznosu od 84.778,59 KM. Nakon zaključenja ugovora, automobil je predao Patkoviću, koji ga je koristio bez sačinjavanja putnih naloga, i bez bilo kakvih ograničenja.

Postupajući tužilac je u optužnici zatražio od Suda da optuženi nadoknade štetu koju su pričinili Fondaciji. Za glavni pretres predloženo je Sudu saslušanje sedam svjedoka, dva vještaka i izvođenje više od 150 materijalnih dokaza.

Termin početka suđenja će biti poznat naknadno.