Naslovna Top vijesti Program obilježavanja 25.novembra – Dana državnosti BiH

Program obilježavanja 25.novembra – Dana državnosti BiH

Na osnovu člana 3. Odluke o utvrđivanju i načinu obilježavanja značajnih datuma za općinu Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 1/08), a uz konsultacije sa predsjedavajućim Gradskog vijeća Visoko, Gradonačelnik donosi

P R O G R A M

obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

I

Ovim Programom utvrđuje se način obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine u 2022. godini, programske aktivnosti i nosioci organizacije i realizacije istih na području Grada Visoko.

II

25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine u 2022.godini, obilježit će sa sljedećim programskim aktivnostima:

PONEDJELJAK, 21. novembar 2022. godine – ČETVRTAK, 24. novembar 2022. godine 10:00- 18:00 sati – „Visočki sportski dani 2022“ u organizaciji JU „Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko KSC „Mladost“ Visoko

SRIJEDA, 23. novembar 2022. godine

18:30 sati – Promocija knjige “Osmanski popisni defteri stanovništva Visokog i okoline iz 1850.godine“ u organizaciji JU Gradska biblioteka Visoko Kulturni centar Altindag Visoko

PETAK, 25. novembar 2022. godine

09:30 sati – Polaganje cvijeća

Spomen- kosturnica borcima NOR-a

Spomen -obilježje šehidima i poginulim borcima

Trg žrtava genocida u Srebrenici

10:00 sati – Svečana sjednica Gradskog vijeća Kulturni centar Altindag Visoko

18:30 sati – Prezentacija rezultata arheoloških istraživanja “Sistemsko arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Čajangrad u Malom Čajnu kod Visokog- IV faza“ u organizaciji JU „Zavičajni muzej” Visoko Kulturni centar Altindag Visoko