Naslovna Top vijesti Rektor Škrijelj otkrio tajne o Sebijinoj diplomi: Na njenom mjestu bih otišao...

Rektor Škrijelj otkrio tajne o Sebijinoj diplomi: Na njenom mjestu bih otišao u Zagreb

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevo, prilikom gostovanja u Centralnom dnevniku na Face televiziji govorio je o diplomi direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.

– Ne znam šta će biti sa ocjenama i ispitima onih kojima je Sebija Izetbegović bila profesorica! Više od 10 godina je držala predavanja i upisivala ocjene! Nemamo dokumente ni iz Zagreba ni iz Sarajeva! Mora imati četiri dosijea; jedan o završenom Medicinskom fakultetu, drugi sve što je vezano za postdiplomski studij, treći u kojem se čuvaju podaci o njenom radu i sumirani zbir svih dokumenata i četvrti o doktorskoj disertaciji.

– Prekontrolisali smo više od 22.470 diploma! 35 diploma je bilo falsifikovano! Otkrivene su i dvije diplome stečene nezakonito u inostranstvu! UNSA nije dostavljen zapisnik o Sebijinoj diplomi od inspekcije na vrijeme! Njena diploma je sumnjiva! Senat Univerziteta ima pravo poništiti svaku javnu ispravu koju Univerzitet izdaje ukoliko se uspostavi da je stečena nezakonito! Senat nema dokument po kojem se propisuje kako Senat može provesti tu proceduru! To pitanje će biti tretirano u novom Statutu! Kazali smo da Medicinski fakultet formira ad hoc komisiju koja će pribaviti dokumentaciju i izjavu Sebije Izetbegović!

– Ako Medicinski fakultet odbije formirati komisiju, Senat će opet zasijedati i možda formirati komisiju! Za četiri ispita koje je Sebija položila u Sarajevu na UNSA nismo dobili uvjerenje da su ti ispiti položeni! Rok koji smo dali će poslužiti Medicinskom fakultetu da iz arhiva dodatnim pregledom otklone sve sumnje! Da sam na mjestu Sebije Izetbegović uzeo bih indeks iz Zagreba, otputovao u Zagreb, ako već nema kući to Uvjerenje. Kada bi se Izetbegović obratila fakultetu u Zagrebu zvaničnim zahtjevom, oni bi odgovorili ima li ili nema! Tražio sam svoje uvjerenje sa Sveučilišta u Zagrebu, jer sam tamo 1991. magistrirao! Slikao sam im diplomu i za tri dana sam dobio u službenoj koverti Uvjerenje sa svim ispitima! Za sebe sam dobio Uvjerenje iz Zagreba bez problema, a za Sebiju Izetbegović nisam! Prijava ispita također ide u arhivu! Univerzitet nema Uvjerenje iz Zagreba, ali ni iz Sarajeva! Izetbegović mora imati tri dosijea! Jedan o završenom Medicinskom fakultetu, drugi sve što je vezano za postdiplomski studij, treći u kojem se čuvaju podaci o njenom radu i sumirani zbir svih dokumenata i četvrti o doktorskoj disertaciji. Sebija navodi da je prvo upisala postdiplomski studij u Sarajevu, pa otišla u Zagreb, pa se vratila u Sarajevo. Na sjednici Senata su podijelili dokumente ispisane ručno, ograđujem se od tih dokumenata!

Na osnovu dokumentacije Tužilaštva ne možemo i ne smijemo postupati! Ako Medicinski fakultet kaže da nema dokumentaciju, sazvat ćemo sjednicu Senata! Ovo će trajati dugo! Senat ima pravo oduzeti zvanje, ali ne može to uraditi bez odluke Tužilaštva! Sami možemo utvrditi etičku i disciplinsku odgovornost, ali krivičnu ne! Ne znam šta će biti sa ocjenama i ispitima onih kojima je Sebija Izetbegović bila profesorica! Više od 10 godina je držala predavanja i upisivala ocjene!
– Lako je otići u Zagreb, a još lakše je da Medicinski fakultet dostavi Uvjerenje iz Sarajeva! Izetbegović je odgovorna ako je lično počinila djelo, a ako fakultet nema kompletnu dokumentaciju, onda je odgovoran taj fakultet! Ne mogu profitirati od ovoga, jer nemam pravo na treći mandat!