Naslovna Visoko Sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana za četvrtak, 30. marta 2023. godine

Sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana za četvrtak, 30. marta 2023. godine

Obavještava se javnost da će se 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, saziv 2020 – 2024 godina, održati 30.03.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog poslovnika Gradskog vijeća Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Grada Visoko za period 2023-2027. godina
IZVJESTILAC: Edin Smailović, p.o. pomoćnik Gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH
IZVJESTILAC: Belma Karavdić-Čengić, šef Odsjeka za finansije

5. Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Grada Visoko za podršku poljoprivredi za 2023. godinu
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o.pomoćnica Gradonačelnika

6. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području Grada Visoko
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

7. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostrora Udruženju žena “Nismo same“ Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, za imenovanje člana Nadzornog odbora
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

9. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu gradskih službi uprave u 2022. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih predmeta u 2022. godini
IZVJESTILAC: Gradonačelnik i pomoćnici Gradonačelnika

10. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2022. godini
IZVJESTILAC: Melina Hodžić-Travančić, Gradska pravobraniteljica

11. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2022. godinu
IZVJESTILAC: Belma Karavdić-Čengić, šef Odsjeka za finansije

12. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za 2022. godinu
IZVJESTILAC: Semić Emir, predsjednik Komisije

13. Vijećnička pitanja i inicijative