Naslovna Visoko SLUŽBE ZIMSKOG ODRŽAVANJA – SVE SPREMNO ZA SNJEŽNE PADAVINE

SLUŽBE ZIMSKOG ODRŽAVANJA – SVE SPREMNO ZA SNJEŽNE PADAVINE

Obzirom na to da su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH najavili snježne padavine u narednim danima, kontaktirali smo dežurne službe sa kojima je Grad Visoko kao naručilac zaključio ugovore o zimskom održavanju gradskih ulica i trotoara, lokalnih i narazvrstanih cesta na području grada Visoko za period od 15.11.2022. god. do 15.03.2023. god.

Kako je već poznato, firme “Mušinbegović gradnja”, “Atlas-D” i JKP “Visoko” odabrane su za pružaoce usluga zimskog održavanja. Tom prilikom predstavnici firmi istakli su da su potpuno spremni sa mehanizacijom i posipnim materijalom, također su naveli da se redovno vrši ophodnja cesta, te da su ekipe na terenu od jutarnjih sati i uklanjaju vodu kako ne bi došlo do stvaranja ledenih ploha po kolovozu, te će naročito tokom vikenda biti pojačane dežurne službe.

Podsjećamo, u slučaju nedostataka i problema na terenu sugrađani mogu kontaktirati pružaoce usluga.

– Ljetno i zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara, pružaoc usluga JKP “Visoko” d.o.o Visoko.

Odgovorno lice pružaoca usluga: Mirsad Čučuk 061/240-101
Grad Visoko – Nadzorno lice: Almir Osmanbegović 032/732-526

– Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Moštra u dužini 71,70 km, pružaoc usluga “ATLAS – D” d.o.o.

Odgovorno lice pružaoca usluga: Kenan Dlakić 062/577-261
Grad Visoko – Nadzorno lice: Almir Osmanbegović 032/732-526

– Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanica u dužini 48,10 km i područje Buci u dužini 43,50 km, pružaoc usluga “Mušinbegović gradnja” d.o.o Visoko.

Odgovorno lice pružaoca usluga: Aziz Avdibegović i Enhar Mušinbegović –kontakt telefoni: 061/176-966 i 061/697-787
Grad Visoko – Nadzorno lice: Mahir Karavdić – 032/732-526.

Dženeta Lopo
visoko-rtv.ba