Naslovna Biznis Usvojen ovogodišnji plan provedbe energetske efikasnosti za Federaciju BiH

Usvojen ovogodišnji plan provedbe energetske efikasnosti za Federaciju BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je Plan aktivnosti Implementacione jedinice projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju u 2023. godini, koji provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Riječ je o aktivnostima koje se u našoj zemlji poduzimaju na jačanju energetske efikasnosti, što je posebno značajno u okviru podrške održivom ekonomskom rastu i kretanju ka Evropskoj uniji.

Kako je pojašnjeno u usvojenom planu, “Dodatno finansiranje Projekta Energetska efikasnost u BiH” u Federaciji se provodi od maja 2020. godine i trajat će do kraja februara naredne godine. Ovaj projekt je u Federaciji podržan sa 16.366.193 eura, što je 60 posto sredstava od ukupno odobrenih 27.276.989 eura za BiH.

Razvojni cilj je pokazati prednosti poboljšanja energijske efikasnosti u objektima javnog sektora i primjeni prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat se sastoji od tri komponente. Prva se odnosi na ulaganja u energijsku efikasnost u javnim objektim (školama, bolnicama i kliničkim centrima), druga na razvoj održivih mehanizama finansiranja i izgradnju kapaciteta, a treća na upravljanje projektom. Cjelokupna nabavka u okviru Projekta obavlja se u skladu sa propisima Svjetske banke i odredbama sporazuma o finansiranju.

Vrijednost ove tri komponente je 27,5 miliona KM, od čega je do 31.12.2022. godine realizirano 21,3 miliona KM, a ove godine plan je da se realizira 6,2 miliona KM. Ukupna sredstva BEEP AF-2023 energetskog projekta za ovu godinu, uz ovih 6,2 miliona KM iz sredstava IDA/IBRD-a, te 4,75 miliona KM od RF i oko 1,6 miliona KM od PDV-a, iznose oko 12,6 miliona KM.

U ovogodišnjem planu je provođenje mjera energetske efikasnosti na osam odabranih javnih objekata, te projektovanje, nadzor i revizija projektne dokumentacije za 24 objekta. Kako je obrazloženo, za osam odabranih javnih objekata u tri kantona (Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom i Zeničko-dobojskom) ugovori su potpisani u zadnjem kvartalu prošle godine, te se uskoro očekuje realizacija ugovorenih radova, ukupno procijenjenih investicija u vrijednosti od skoro 2,66 miliona KM.
U Kantonu Sarajevo tako je u planu provođenje mjera energetske efikasnosti na zgradi Pravosudnih institucija FBiH (Federalno ministarstvo pravde, Vrhovni sud FBiH, Ustavni sud FBiH, Federalno tužilaštvo i Sudska policija FBiH), a procijenjena vrijednost investicije je skoro 600 hiljada KM. Drugi objekt u KS je Zavod za zbrinjavanje invalidne djece i omladine Pazarić, sa procijenjenom investicijom od oko 94 hiljade KM. U HNK je riječ o objektu Kantonalnog suda u Mostaru za koji je procijenjena vrijednost investicije skoro 547 hiljada KM, zatim Narodnog univerziteta Konjic (oko 75 hiljada KM) i Domu zdravlja Čitluk (80.000 KM). U ZDK planirano je provođenje mjera energetske efikasnosti u tri škole. To su Mješovita srednja industrijska škola Zenica (procijenjena vrijednost investicije oko 585 hiljada KM), MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza (oko 483 hiljade KM), te OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica (196 hiljada KM).

Za 24 javna objekta, od kojih je 17 federalnih institucija u Sarajevu, šest u Mostaru i jedan u Lukavcu, očekuje se da u prvoj polovini ove godine bude kompletirana projektna dokumentacija, kao i njena revizija. Nakon toga će se moći planirati i pripremiti tenderska dokumentacijaa za izvođenje radova, a ukupna procijenjena vrijednost investicije za ova 24 objekta iznosi više od 10 miliona KM.

Također u ovoj godini planirana je i nabavka opreme za mjerenje potrošnje toplotne energije i temperature, te opreme za očitavanje podataka za objekte, kao i nabavka energetskih certifikata za objekte javne namjene koji će biti obuhvaćeni mjerama za poboljšanje energijske efikasnosti. Pored toga, očekuje se i provođenje konsultantskih usluga ugovorenih u prošloj godini, a odnose se na obezbjeđenje procjene upotrebe energije i potrošnje, te potencijalnih ušteda energije putem mjera energetske efikasnosti u javnim objektima, kao i popis svih javnih objekata u vlasništvu federalnih i kantonalnih Vlada u FBiH. U planu je i razvoj platforme na bazi digitalne mape radi prikupljanja i vizualne prezentacije podataka na lokaciji svih identifikovanih objekata dopunjenih sa podacima o potrebama javnih objekata za energetsku efikasnost, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.